NALAZITE SE NA: UNICREDIT LEASING BOSNIA
BIH | EN

  UNICREDIT LEASING d.o.o. Sarajevo
  Ložionička 7,
  71000 Sarajevo

  Tel: 387 33 721 750
  Fax: 387 33 618 375
  info@unicreditleasing.ba

UPRAVA

Izmira Aličić Tuka

Generalni direktor UniCredit Leasing d.o.o.

Mirza Duranović

Izvršni direktor UniCredit Leasing d.o.o.

 

Nadzorni odbor

Dalibor Ćubela

Predsjednik Nadzornog odbora

Viliam Patoprsty

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Amina Mahmutović

Član  Nadzornog odbora

Igor Bilandžija

Član  Nadzornog odbora

Marija Rešetar

Član  Nadzornog odbora

 

 Vlasnička struktura

Naziv privrednog durštva UniCredit Bank d.d. Mostar
Adresa Kardinala Stepinca bb
Mjesto Mostar
Država BiH
Udio 100%